Der er rigtig mange forskellige kommuner i Danmark, der har ansvaret for mange forskellige ting. De skal holde styr på skolerne, sørge for at vejene er i orden og meget mere. Der er dog ofte mange, der ikke altid er tilfreds med kommunens arbejde. En af de kommuner ofte bliver kritiseret for er deres veje. Folk mener nemlig ofte, at byerne er fyldte med ødelagte fortovsfliser og mere. Læs med her og lær meget mere om kommunernes ansvar

Hvilke områder har kommunen ansvaret for? 

Kommuner har som sagt rigtig meget ansvar indenfor mange forskellige områder. De har først og fremmest ansvaret for undervisningen i byen. Her er det særligt folkeskolerne, de skal holde øje med. Her er det fx kommunerne der står for at betale løn til alle de ansatte samt give penge til udflugter og mere. Dette er altså et område, der går rigtig mange penge til. Skolerne har rigtig mange ansatte, skal købe rigtig mange materialer og betale for elevernes forskellige udflugter. 

Derudover skal de også holde styr på børnepasning og lignede. Dette gælder både dagplejer og børnehaver. Dette er ikke helt en ligeså stor post som skolerne, men er stadig en dyr post. Her skal der nemlig også betales løn til alle pædagogerne, indkøbes diverse varer og bruges penge på eventuelle udflugter.

En sidste stor post for kommunen er at holde styr på vejene. Her skal kommunen sørge for at vejene er i orden uden huller og mere. Dette er en af de poster kommunen ofte bliver kritiseret for. Der er nemlig rigtig mange, der ofte er utilfredse med vejene. Her er folk særligt sure over, hvis der er ødelagte fortovsfliser og mere. 

3 af kommunens ansvarsområder: 

  • Uddannelse i folkeskolen 
  • Børnepasning
  • Veje og lignende

Meld ødelagte fortovsfliser og lignende til kommunen

Der er som sagt rigtig mange, der tit brokker sig over kommunens arbejde, når det kommer til at holde vores veje, fortove og lignende i god stand. Det kan nemlig være rigtig irriterende at gå på et fortov, hvor fortovsfliserne er ødelagte. Vi kender jo alle det med, at man smadrer foden ind i en eller flere ødelagte fortovsfliser og derefter er ved at falde. Det kan være rigtig irriterende. Hvis det sker mange gange samme sted, og man føler sig utilfreds, kan man dog vælge at melde det til kommunen. Så kan man være heldig, at kommunen tager hånd om det, når de har tiden til det.