Arkitekttegnede sommerhuse - Seesthuse.dk

 

                             Ring 48 17 69 08 
     
 
Præfabrikeret sommerhus
Medbyg eller selvbyg ved nyt sommerhus?
Sommerhus typehus tilpasset dit behov

Medbyg, selvbyg eller totalentreprise ved nyt sommerhus?

Der findes flere måder at opføre et nyt sommerhus på og en af de ting, der bør overvejes, er om projektet skal være selvbyg, medbyg eller totalentreprise.

Hvad er selvbyg?

Ved selvbyg af et sommerhus er det dig selv, der står for opførslen af huset og det rent praktiske byggeri. Du bærer hermed også selv det fuldstændige ansvar for at love og regler overholdes og byggeriets kvalitet er af god kvalitet. Vær dog opmærksom på at loven foreskriver, at vvs-opgaver, kloakering og el-arbejde skal være udført af en autoriseret håndværker. Ellers er installationerne som udgangspunkt ulovlige.

Selvbyg anbefales kun, hvis du er uddannet inden for byggebranchen og har helt styr på det håndværksmæssige. I værste fald kan det nemlig have både forsikringsmæssige og salgsmæssige konsekvenser på sigt, hvis noget er udført forkert eller uhensigtsmæssigt.

Hvad er medbyg?

Vælger du medbyg af sommerhus, er det som udgangspunkt et håndværkerfirma der forestår det primære byggeri, men du har selv muligheden for at udføre dele af arbejdet. Det kunne f.eks. være løsningen, hvis du selv er tømrer, murer eller elektriker. Den bedste måde at udføre medbyg på er, hvis du lader de øvrige håndværkere løse deres opgaver, inden du selv går i gang. På den måde forsinker du ikke de øvrige aktører i processen.

Ved medbyg af sommerhus er det vigtigt, at alle aftaler er klart defineret, herunder hvem der har ansvaret for hvad. Ellers kan der senere opstå diskussioner, hvis dele af byggeriet ikke er udført korrekt. Er du ikke håndværker, men ønsker du stadig at klare nogle af opgaverne selv for at spare penge, kan du eksempelvis deltage i nedrivning og bortskaffelse af affald.

Totalentreprise

Den mest bekvemme form for byggeri er totalentreprise, hvor du i princippet ikke behøver foretage noget selv. Totalentreprise dækker som regel alt fra rådgivning til udførelse af de enkelte byggeopgaver, herunder også kontakten til myndighederne i forbindelse med godkendelser og tilladelser. Ved totalentreprise sørges der også for planlægning og koordinering mellem de forskellige aktører samt levering af byggematerialer. Fordelen ved denne løsning er, at du kun har én kontaktperson i forbindelse med byggeriet og at ansvaret for at alle love, regler og krav til kvaliteten af byggeriet overholdes, ikke er dit eget.

I og med at vores sommerhuse leveres som færdigbyggede moduler og efterfølgende samles på byggepladsen i løbet af få timer, er det totalentreprisen, der er vores kerneområde. Der er dog mulighed for, at du selv kan færdiggøre dele af den indvendige finish eller terrassekonstruktion, hvis du ønsker dette. Vil du høre mere om dine muligheder er du meget velkommen til at ringe på telefon 75 52 69 11 eller bestille vores salgsmateriale og brochure her.

Bestil katalog

 
 
 
 

 Seest Huse A/S • Nordager 2 • DK-6000 Kolding • Hovedkontor 75 52 69 11 • Salgskontor 48 17 69 08 • E-mail: info@skarebyg.dk